ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା

ତାରିଖ : ୨୯/୧୨/୨୦୨୦,ମଙ୍ଗଳବାର

0 362

➡️ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
➡️ଜଣେ ଅଳସୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ।
➡️ସୁନା ସହିତ ରୂପା ମଧ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତସଙ୍ଗ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
➡️ଡେକୁଲି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କପଟୀ କିମ୍ବା ପାପୀମାନେ ସର୍ବଦା ମଧୁର ଶବ୍ଦ କହି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
➡️ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ, ତେବେ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
➡️ସମୟର ଯତ୍ନ ନେଉ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରଳ ରହେ ନାହିଁ
➡️ଚତୁର ମନର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଶୁଭ ସକାଳ,ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

Leave A Reply

Your email address will not be published.